Szeretettel köszöntjük az AGROWATT honlapján!

Az Agrowatt Környezetvédelmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2006-ban projektcégként alakult, az alapítók szándéka szerint a biogáz technológia fejlesztésére és a magyarországi elterjesztés elősegítésére.
Mindezen célok elérésének érdekében, egy biogáz kutató-központ létrehozását fogalmaztuk meg sok-sok évvel ezelőtt. A sokévnyi kitartó munka eredményeképp végül elértük célunkat. Az építési terület kiválasztását követően megkezdődött a tervezési munka, majd az engedélyeztetés. 2006 márciusában a társaság pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatásra az EEA Norway Grants - azaz az ú.n. Norvég Alap keretében. Hosszú értékelést követően 2008 júliusában érkezett meg a várva-várt „Grant Offer Letter”, a támogatási határozat, mely 1.250.000,- EUR forrást biztosított a beruházáshoz. A határozat, valamint a banki finanszírozásról szóló ajánlat birtokában meg is kezdődött a kivitelezés: földmunkák, alapozás, szerkezetépítés. Az építés végül 2011 áprilisában fejeződött be és szeptember folyamán indult el az üzemszerű működés.
Az Európai Unió elvárásait figyelembe véve hazánknak is növelnie kell a jelenlegi fosszilis energiaforrások helyett az alternatív megoldások arányát. Figyelembe véve országunk adottságait, nagy mennyiségben keletkezik, illetve termelődik olyan szerves hulladék, melyekből kinyerhető környezetbarát energia, a társaság ennek előállítását és hatékonyságának növelését szeretné támogatni az erre irányuló kutatásokkal, illetve azok eredményeinek felhasználásával segítséget nyújtani a fejlesztésekben. A társaság egy önmagát ellátó és a kísérletek, oktatási tevékenység forrását is előteremtő biogáz központot kíván létrehozni, melyet elsősorban a K + F tevékenységének kialakítására és folytatására kíván felhasználni. A tevékenységébe bevonná az oktatási intézményeket, akiknek a segítségével széles látókörű kutatási munkát és minőségi szakmai kiadványokat szeretne megjelentetni.
Az élelmiszeriparban, illetve a mezőgazdaságban keletkező melléktermékek, illetve hulladékok kezelésével a jelenlegi energiaforrások mellett, alternatív, újratermelődő források is létrehozhatóak. Az Agrowatt Kft. elgondolása, hogy a térségben fellelhető mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek, hulladékok egyvelegének alkalmazásával, hazánkban még új eljárás bevezetésével és kutatásával jelentős javulás történjen az energia szolgáltatás területén. A gyakorlatban ez a biogáz kutatási központ segítségével történik, ahol kísérleti jelleggel különböző összetételeket vizsgálunk a lehető legjobb gázkihozatal elérése érdekében. A kutatási tapasztalatokat felhasználva és másokkal megosztva szeretnénk elősegíteni, hogy a hasonló innovatív alternatív energiaforrásokat hasznosító beruházások hatékonysága növekedjen. A vizsgálatok eredményeként olyan szakmai tudás jöhet létre, amivel a hulladékok felhasználása terén is csökkenthető a pazarlás és a környezetvédelem állapotában is javulás érhető el.  A célok között szerepel, hogy a megszerzett tudásanyag terjesztésével, oktatásával a kutatási tevékenység felgyorsuljon és eredményei minél hamarabb alkalmazhatóak legyenek a gyakorlati életben. A társaság további fontos stratégiai céljának tartja, hogy – szakmai bemutatók, képzések megtartásával - bekapcsolódjon a hazai szakemberképzésbe.